Referat: Hjortabröl

"Jaktlycka att få fälla en utvald individ bland frilevande kapitala kronhjortar. Den stora udda 10-taggaren."

Hjortabröl 2021-09-07

Även denna höst inbjöd Nordvästra Skånes jaktvårdskrets till ett Hjortabröl i Vomb. I september är det brunst-tid och då kan man i skymningen får lyssna till de mäktiga hjortarnas brunstbrölande. Några medlemmar från kretsen samlades i Vomb och lyssnade till ett föredrag om kronviltet av och med Peter Jonzon som är ordförande i Malmö viltvårdsförening och tillika jaktledare på föreningens jakt i Vomb. Under föredraget som hölls i jaktstugan grillades det korv som inmundigades med god aptit. Därefter förflyttade vi oss ut till Rabyfältet för att om möjligt kunna skönja några djur i det fallande mörkret. Kronviltet är ett mycket störningskänsligt vilt. Inga djur kom så nära att vi kunde se dem men vi kunde höra mäktiga bröl i fjärran. Under jakten, som nu har hunnit starta, är det förutom hindar, kalvar och yngre hjortar bara ett vissa individer av de kapitala hjortarna som får fällas. Det är särskilt utvalda individer och bara just dessa kapitala djur är lovliga. Kornviltet inventeras noggrant varje år och de kapitala hjortar som får fällas fotograferas. Fotona visas inför jakten för den som är beredd att delta i denna mycket svåra jakt som också kräver ett mycket gott omdöme. Alldeles nyligen fällde en av medlemmarna en av dessa - en stor udda 10:a. Vid sådana tillfällen är det många i föreningen som gläds med den lycklige jägaren. Det blev en trevlig kväll med mycket prat och intresset för viltet väckte en del frågor som besvarades av Peter.