Övervakning av salmonella hos vildsvin

Svenska Jägareförbundet samordnar en nationell provtagningsinsats av salmonella hos vildsvin på uppdrag av Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA). Anledningen bakom undersökningen är att fynd av Salmonella Choleraesuis har gjorts i en grisbesättning i Skåne och hos hägnade vildsvin i Södermanland under hösten 2020. Därför vill man nu undersöka förekomsten hos frilevande vildsvin under 2021-2022.

Vi jägare har möjlighet att göra en god insats i detta viktiga arbete och vi uppmanar kretsens medlemmar att hjälpa till i när tillfälle ges. När vildsvin fälts tar man prov från lymfkörtel från tarm och träck från tarm, som sedan skickas till SVA. Vi har fått provtagningsmaterial som skall användas för ändamålet och provet kostar inte jägaren något. Hör av dig till oss på email styrelsen@nvsjaktvardskrets.se eller telefon 0708-77 10 76 för att få ett provtagningskit.

På denna film kan ni se hur provtagningen går till: https://www.youtube.com/watch?v=Fb2soA-rbgA

Mer information:
https://www.sva.se/djurhalsa/smittlage/overvakning-av-salmonella-choleraesuis-hos-vildsvin/fragor-oc...
https://www.sva.se/djurhalsa/smittlage/overvakning-av-salmonella-choleraesuis-hos-vildsvin/fragor-oc...
https://www.livsmedelsverket.se/produktion-handel--kontroll/produktion-av-livsmedel/primarproduktion/jakt#Hantering_av_vildsvinskött