En levande jaktvårdskrets i nordvästra Skåne

Vi arbetar med att arrangera intressanta och trevliga arrangemang som främjar jakt och jägare i vår bygd.
Tillsammans är vi ca 1.800 personer i olika köns- och åldersfördelning, en imponerande resurs!

Vår ambition är att vara synliga och nåbara för kretsens medlemmar, varande och blivande. Vi tar tacksamt emot dina förslag, tankar och idéer så att vi tillsammans kan bredda och utveckla vårt fina kretsarbete.


" Med jakten i fokus umgås vi över generationsgränser och blir tillsammans bättre människor och viltvårdare"

Johan Krönmark, Ordförande

Styrelsen

Johan Krönmark

Ordförande

Sven Yngve Persson

Ledamot/Vice Ordförande

Ann-Louise Larsson

Ledamot/Kassör

Anders Bröme

Ledamot

Niclas Cruse

Ledamot/Sekreterare

Sven-Erik Ronnefors

Ledamot

Patrik Eksryd

Ledamot

Håkan Johansson

Ledamot/IT-ansvarig

Kim Nilsson
Suppleant

Petra Noren

Suppleant

Fredrik Näverborn

Adjungerad

Våra Stadgar

På knappen nedan kan du ladda ner Nordvästra Skånes Jaktvårdskrets stadgar.