Vi börjar enligt kretsens tradition med fika kl. 18.30. Därefter följer sedvanliga årsmötesförhandlingar med redovisning av vad som varit och val inför kommande verksamhetsår. Kvällens föredrag handlar om dovvilt av Dan Jönsson, Maltesholm.

Läs mer
Referat: Vargkväll

Vargen engagerar. När Nordvästra Skånes jaktvårdskrets bjöd in till vargmöte i Lydestad fylldes snudd på alla platser i stora salen.

Läs mer