Nordvästra Skånes jaktvårdskrets årsmöte 2024

Datum: 2024 02 01

Tid: kl. 19 00, fika från kl. 18 30.

Plats:  Lydestads Festlokal (gamla skolan), Benarpsvägen 145, 253 55 Mörarp

Vi börjar enligt kretsens tradition med fika kl. 18.30. Kretsen bjuder på kaffe, smörgås och kaka.

Därefter följer sedvanliga årsmötesförhandlingar med redovisning av vad som varit och val inför kommande verksamhetsår.

Kvällens föredrag handlar om dovvilt av Dan Jönsson, Maltesholm.

  

Varmt Välkomna!

Styrelsen