Återgå till blogg

Vi börjar enligt kretsens tradition med fika kl. 18.30. Därefter följer sedvanliga årsmötesförhandlingar med redovisning av vad som varit och val inför kommande verksamhetsår. Kvällens föredrag handlar om dovvilt av Dan Jönsson, Maltesholm.

Läs mer
Inbjudan till sporting

Nordvästra Skånes Jaktvårdskrets inbjuder sina medlemmar till att testa hagelskytte i form av jägarsporting på Norra Vrams skytteförenings bana den 3 juni med start kl. 10:30.

Läs mer
Inbjudan till Jaktstigen

Mer ”jaktkänsla” än så här blir det inte på lerduvebanan i Helsingborg. Nordvästra Skånes Jaktvårdskrets och Hälsingborgs Jaktskytteklubb ordnar tävling i lerduvestig.

Läs mer