Referat: Vargkväll

Vargen engagerar. När Nordvästra Skånes jaktvårdskrets bjöd in till vargmöte i Lydestad fylldes snudd på alla platser i stora salen.

På plats för att informera fanns vilthandläggare Emelie Nilsson och jägmästare Cajsa Söder från länsstyrelsen. Deras och kollegornas roll är att inventera, informera och besiktiga skador på tamdjur och hund. Till myndighetsrollen numera hör också att besluta om skydds- respektive licensjakt.

– Vi kvalitetssäkrar tips som kommer in från allmänheten, säger Cajsa Söder.

Mycket i tipsskörden handlar så klart om spår och det är inte helt enkelt. Det finns hundar som har större tassar än varg vars framtass brukar mäta 9-12 centimeter i diameter. Men det finns annat man kan titta på.

– Vargen springer inte runt och nosar omkring. Spåren blir som regel rakare, säger Cajsa Söder.

Jägareförbundet Skånes ordförande Lasse Persson fanns på plats för att ge skånestyrelsens syn på vargen:

– Styrelsen har tagit beslut att vi anser det olämpligt av flera skäl att låta vargen etablera sig här. Det finns många skäl till det. Det vi brukar trycka på är till exempel den cirka 1000 djur stora och störningskänsliga kronhjortsstammen – den enda i landet av nominatras. I dag trycks den i väster av bebyggelse och rörligt friluftsliv och i väster av varg.

– Politiskt har vinden vänt så att det finns en tydlig majoritet för minskad vargstam, säger Lasse Persson.

Hur utvecklas beteendet hos varg som lever i tätbebyggda trakter som Skåne?

– Vi kommer att få se mer vargmöten. Vargen har ingen naturlig rädsla för vägar, hus etc. Menm den undviker gärna tider när människor rör sig i närheten, säger Cajsa Söder.

För Jägareförbundet Skåne är siktet inställt dels på att informera om möjligheten att försvara tamdjur och jakthundar genom den öppning som Jaktförordningens paragraf 28 ger, dels på att förbereda och arrangera utbildning i vargjakt inför de licens- och skyddsjakter som måste komma.

 

/Michael Hansson, länskommunikatör Jägfareförbundet Skåne


Bildtext: Den euroasiatiska vargen sprider sig i de sydsvenska markerna. Foto: Wiki Commons.