Återgå till blogg
Referat: Hjortabröl

Även denna höst inbjöd Nordvästra Skånes jaktvårdskrets till ett Hjortabröl i Vomb. I september är det brunst-tid och då kan man i skymningen får lyssna till de mäktiga hjortarnas brunstbrölande.

Läs mer
Referat och protokoll: Årsmöte 2021

De digitala portarna slogs upp och Zoommötet fylldes med knappt 20 kretsmedlemmar. Ordföranden hälsade välkomna och påminde om att Svenska Jägareförbundet har sin anor från 1830...

Läs mer
Referat: Skyttekväll

Det gick väldigt snabbt för vårt skyttevent på skjutbiografen att bli fullbokat. Vi fick i dessa Corona-tider tänka till lite extra på säkerhet och dela in kvällens skjutning i två grupper.

Läs mer
Referat: Hjortabröl

Under en härlig höstkväll under kronhjortarnas brunst samlades 12 medlemmar från vår jaktvårdkrets för att lyssna till hjortarnas mäktiga brunstvrål.

Läs mer
Referat: Hagelskytte

Ett femtontal intresserade medlemmar i olika åldrar möte upp. Från några yngre till ett antal mer seniora med antydan till gråa hårstrån. Stämningen var kamratlig god.

Läs mer