Referat: Årsmöte 2023 och föredrag om rävjakt

2023-02-02
NORDVÄSTRA SKÅNES JAKTVÅRDSKRETS
ÅRSMÖTESRAPPORT

I Lydestads Festlokal hölls årsmöte för kretsen. Ca 30 medlemmar började med traditionsenlig fika med smörgåsar, kakor och kaffe.
Ordföranden hälsade välkomna och uttryckte glädjen över att kunna träffas fysiskt vilket vi ej kunnat göra på ett tag. Likaså uttrycket ordförande glädje över att vi kunnat jaga utan pandemibegränsningar.
Ulrik Alm, valdes till ordförande att leda dagens årsmöte

Det blev ett högst ordinärt årsmöte. Förvaltningsberättelse samt resultaträkning och balansräkning godkändes och styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2022.

Genom Ulriks skickliga ledning av årsmöte så kunde styrelsen väljas enligt valberedningens förslag. Den enda förändringen var avsägelse av en ledamot och en suppleant. En suppleant uppgraderades till ordinarie ledamot och två suppleanter nyvaldes.
Personliga möten och diskussioner mellan medlemmar ägde rum i vanlig ordning.
Ett spännande föredrag från Per Christensen om den listige räven blev kvällens avslutning.

Referat från Per Christensens föredrag om lockjakt på räv 

Inbjuden till årsmötet i Nordvästra Skånes jaktvårdskrets var Per Christensen från Pers Skytte & Jakt i Lessebo. Per höll ett föredrag om den ädla konsten att locka räv.

Att locka räv är inget som du lär dig på en kväll utan det krävs en lång och trogen träning för att lyckas med detta. Räven är kanske den skickligaste att undvika både rävfällan och att hamna i skottläge.

Per lotsade oss med stor inlevelse och entusiasm genom förberedelser med vindriktningar, födoplatser, kända gryt och väderförhållanden. Per började med att visa hur räven tänker och agerar i olika situationer och avslutade med hur jägaren lyckas med sitt uppdrag.

Eftersom Per Christensen är en erfaren och skicklig långhållsskytt så pratades det självklart ammunitionsval och andra yttre faktorer som påverkar skottet. Förutom detta diskuterades i föredraget även vapentips, tillbehör och skjutställningar.

Det här fångade mångas intresse och en hel del frågor kom upp längs vägen. Frågorna handlade om allt från hur man skall låta till hur man skall planera hela sin predatorjakt sett över tid.

Att hålla rävstammen på en kontrollerad nivå är en mycket viktig del i viltvården.  Per presenterade siffror som visade på att det går åt ca 1000 kg kött för att föda upp en kull med rävar. Det gör att det blir ett stort antal rådjurskid och annat småvilt som blir rävföda i stället för jaktbart vilt på middagsbordet.

Per betonade också vikten av att behandla räven som ett vilt med den värdighet det innebär. Med detta avsåg Per att lagar och regler ska följas som alltid i alla jaktliga sammanhang.

Sammanfattningsvis var det ett uppskattat föredrag med en skicklig föredragshållare.  Per utbildar också jägare och sportskyttar i långhållsskytte och verkar som instruktör hos Svenska Jägareförbundet.