Hyllas efter 54 års medlemskap

Svenska Jägareförbundet och NV Skånes Jaktvårdskrets tackar den medlem som varit med sedan 1966. Personen har efter 54 år valt att göra patron ur och fick sin nål som bevis.