Namninsamling: EU ska inte bestämma över jakten

Nu kan du göra din röst hörd – och säga ifrån.

EU-kommissionen har lagt sig i en rad olika jaktfrågor. Det har bland annat handlat om vapen, säl, varg, skarv, bly samt att velat införa ett jaktförbud på tio procent av EU:s yta.

Jägarnas europeiska samarbetsorganisation FACE har tillsammans med alla medlemsorganisationer startat en namninsamling för att visa upp sitt stora missnöje med kommissionens negativa syn på jakt och viltvård.

Det är viktigt att du och dina vänner hjälper till.

Ju fler underskrifter, desto tydligare signal till EU.

Glöm inte att du får ett verifieringsmejl som måste god- kännas för att din röst ska räknas.

Läs mer och skriv under: www.signforhunting.com

Namninsamling lanenjpg

Varför namninsamlingen är viktig

Europas natur mår dåligt, men inte överallt. Jägarna arbetar för att säkra en stark framtid för både jakten, viltet och naturen – över hela Europa. Jägarna är inget problem utan en del av lösningen.

Vissa beslutsfattare – inom EU-kommissionen – arbetar dock mot jakten. Viktiga jaktmetoder begränsas i onödan. Påtryckningar utövas för att stoppa jägarnas förvaltning av stora rovdjur i vissa länder, även när jägarna har varit nyckeln till populationens återhämtning.

Jakt framställs till och med som ett av de främsta hoten mot naturen, trots tydliga bevis på motsatsen.

Det finns en aktiv agenda för att stoppa de flesta regionala jaktmetoder i Europa. Vissa beslutsfattare har till och med föreslagit att jakten (och fisket) ska upphöra på 10 % av EU:s mark.

Kampanjen drivs av FACE (en samarbetsorganisation för Europas jägare) tillsammans med alla medlemmar – där Svenska Jägareförbundet ingår.


Hur Bryssel påverkar jakten

 • Status för biologisk mångfald
 • Vilka fåglar vi får jaga
 • När vi får jaga fåglar ("jaktperioder")
 • Vilka Jaktmetoder som är tillåtna
 • Hur vi får förvalta rovdjur
 • Vilka skjutvapnen vi får använda
 • Vilken ammunition vi får använda (kommande)
 • Regional jaktverksamhet kan också påverkas
 • Vilka regler som gäller för jordbruk och miljö, vilket styr habitaten för viltet


Varför en namninsamling?

EU-kommissionen och dess tjänstemän gör onödiga ingrepp i jakten och tar inte hänsyn till närhetsprincipen, det vill säga att beslut ska fattas på lägsta möjliga instans – så nära de människor som påverkas av beslutet.

Genom en namninsamling visar vi jägare upp vårt stora missnöje med hur EU-kommissionen hanterar jakten. Men vi gör också nationella makthavare medvetna om hur stort missnöjet är med kommissionen.

I EU är namninsamling ett verktyg som har större tyngd än i Sverige. Men för att namninsamlingen ska få en effekt krävs det många namnunderskrifter.

Vad vill vi?

 • Vi vill ha ett Europa rikt på biologisk mångfald.
 • Vi vill att naturpolitiken ska stimulera jägarnas bevarandearbete, även i skyddade områden.
 • Vi vill att EU:s naturlag ska förbättra för ekosystemen och livsmiljöerna för småvilt, särskilt i våtmarker och jordbruksmarker.
 • Vi vill ha ett mer objektivt och evidensbaserat förhållningssätt till jakt, och behölla regionala jaktmetoder som har stora kulturvärden.
 • Vi vill ha korrekta bedömningar av populationer av stora rovdjur baserat på lämpliga kriterier och ett förfarande för att ändra deras skyddsstatus, enligt habitatdirektivet.
 • Vi vill att jägare ska erkännas som en del av lösningen för naturvården, inte anses vara en del av problemet.
 • Vi vill att lagar och beslut som påverkar jakten ska vara rättvisa och utveckla viltförvaltningen, med respekt för subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna.
 • Vi vill att vårt kulturarv ska respekteras och bevaras, vilket är avgörande för framtiden för ett Europa med mångfald, samt förståelse för att detta berikar enskilda medborgares liv.
 • Vi vill att Bryssel ska ta denna agenda till internationell nivå eftersom EU har ett starkt inflytande på global nivå.

Så här gör du?

 1. Gå till webbsidan www.signforhunting.com
 2. Skriv i ditt namn och din mejladress.
 3. Klicka på ”Sign”
 4. Gå till din e-post. Du ska ha fått ett verifieringsmejl.
 5. Klicka i och verifiera din mejladress.


Argument om varför du ska skriva under namninsamlingen:

 • Vill du att EU-kommissionen ska bestämma över din jakt?
 • I Sverige förvaltar vi viltstammarna lokalt – inte från Bryssel.
 • EU-kommissionen begränsar möjligheterna för jägarna, exempelvis genom onödiga och strikta regler för rovdjur, skarv och vapen.
 • Jakt är en hållbar kulturyttring som ska bevaras – inte beaktas som något som hotar naturen.
 • Du säger ifrån genom att skriva under namninsamlingen.