Nordvästra Skånes jaktvårdskrets årsmöte 2023

Datum: 2023 02 02

Tid: kl. 19 00, fika från kl. 18 30.

Plats: Lydestads Festlokal (gamla skolan), Benarpsvägen 145, 253 55 Mörarp

Vi börjar enligt kretsens tradition med fika kl. 18.30. Det bjuds på kaffe, smörgås och kaka.

Därefter följer sedvanliga årsmötesförhandlingar med redovisning av vad som varit och val inför vår kommande framtid.

Som final på kvällen kommer Per Christensen att hålla ett föredrag om den ädla konsten att locka räv.

Varmt Välkomna!

Styrelsen