Pressmeddelande från Jägareförbundet Skåne angående varg

Ingress från pressmeddelande:

"Sedan en tid går två vargar ihop runt Degeberga. Den ena, en hane som tidigare tagit får i Hovdala (Hässleholm kommun) och Ravlunda (Simrishamns Kommun). Den andra är med hög sannolikhet ett hondjur då vargpar normalt sett inte går tillsammans om de inte är av olika kön. Vi kan även konstater a att Län sstyrelsen bekräftat att det finns minst en individ till i Skåne i dagsläget utöver de två tidigare nämnda."

Pressmeddelandet finns att läsa i sin helhet här