Referat: Hagelskytte

Kort rapport från Nordvästra Skånes Jaktvårdskrets medlemsaktivitet att testa hagelskytte i form av sporting på Norra Vrams Skytteförenings bana söndag den 13 september.

Ett femtontal intresserade medlemmar i olika åldrar möte upp. Från några yngre till ett antal mer seniora med antydan till gråa hårstrån. Stämningen var kamratlig god. Anläggningen hade sex olika kastare som på ett jägarmässigt sätt bjöd på övning. Ett antal av oss hade stora hjärtan och lät många duvor överleva sina luftfärder och några andra visade mer mordiska anlag på flygande duvor.

För att öka gemytet bjöds på grillad korv med tillbehör som de flesta lät sig väl smaka.

Kretsen vill framföra ett stort tack till Norra Vrams Skytteförening för ett väl genomfört arrangemang. Skytteföreningen har en utmanade och funktionell anläggning i ett fantastiskt vackert landskap.