Referat: Hjortabröl

Under en härlig höstkväll under kronhjortarnas brunst samlades 12 medlemmar från vår jaktvårdkrets för att lyssna till hjortarnas mäktiga brunstvrål. Vi samlades vid Heljasjön för att lyssna till Peter Jonzon, jaktledare på den del av marken i Vomb som Malmö Viltvårdsförening bedriver jakt på. Peter berättade lite om föreningen, om markerna i Vomb och om viltet. Kronhjorten är ett störningskänsligt vilt. Därför råder det förbud mot att rasta hundar utan koppel på hela området. Av samma anledning drivs viltet med ”folkadrev” på tryckjakterna och inte med hund. Det råder stor kontroll på kronviltet och det inventeras noggrant årligen. Av de kapitala hjortarna får endast de individer som valts ut under inventeringen fällas.

Djuren presenteras på foto vid samlingen och endast dessa kapitala hjortar får fällas. En mycket svår jakt. För övrigt är den tilldelade licensen på ca 60 djur/år, preciserat i hur många hjortar, hindar och kalvar som får fällas. Efter föredrag och korvgrillning gav vi oss ut till Rabyfältet i skymningen för att lyssna på bröl och titta på hjortarna. Just denna kväll höll sig djuren långt ifrån oss och därför kunde de endast skönjas med kikare. Dock gick det inte att ta miste på brunstvrålen som hördes långväga från fjärran. Det rådde heller inte någon tvekan om att det fanns ett stort antal djur ”där borta”. Tyvärr kom de inte så nära oss att vi fick uppleva dem komma i hundratal vandrande över fältet in mot skogen i mäktigt bröl. Men så är det i naturen – den råder vi inte över.