Referat och protokoll: Årsmöte 2021

SVENSKA JÄGAREFÖRBUNDET - NORDVÄSTRA SKÅNE - ÅRSMÖTE - RAPPORT

2021-02-04

De digitala portarna slogs upp och Zoommötet fylldes med knappt 20 kretsmedlemmar.

Ordföranden hälsade välkomna och påminde om att Svenska Jägareförbundet har sin anor från 1830 och under tiden har spanska sjukan och två världskrig ägt rum men förbundet har överlevt. Därför bör vi även överleva denna gång trots befintlig pandemi.

Det blev ett speciellt årsmöte som för första gången var digitalt. Förvaltningsberättelse samt resultaträkning och balansräkning godkändes och styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2020.

Studiefrämjandets representant, Ulrik Alm, valdes till ordförande att leda dagens årsmöte. Genom Ulriks skickliga ledning och valprocess av fjolårets årsmöte så kunde alla i styrelsen omväljas enligt valberedningens förslag. Den enda förändringen var en kort rockad mellan en ordinarie och en suppleant.

Personliga möten och diskussioner mellan medlemmar saknades i vårt digitalta årsmöte. Vi saknade även kaffet och smörgåsarna, kakor mm från Lydestads gamla skola. Något spännande föredrag från en kunnig person kunde inte heller upplevas.

Men som sagt så föder kris ofta utveckling, så 2022 kommer kretsen förhoppningsvis kunna hålla ett ordinarie årsmöte och återgå till tradition men även med ny utveckling fokus i Lydestads gamla skola.


Justerat och signerat årsmötesprotokoll finns på denna länk