Referat: Vildsvinskväll

Lydestads festlokal, temakväll Vildsvin, 2022 03 31

Jägareförbundet Skåne arrangerade tillsammans med NV Skånes Jaktvårdskrets en uppskattad temakväll om vildsvin, förvaltning, tillvaratagande och senaste teknik för vildsvinsjakt. Intresset var stort och anmälningarna fulltecknades. Vi var ca 60 deltagare.

Thomas Ohlsson, länsansvarig jaktvårdskonsulent för Skåne och Halland inledde kvällen med att berätta om vildsvinsstammens utveckling, allt från hällristningar, utrotning till dagens ca 300.000 vildsvin i Sverige. I Skåne skjuter vi idag ca 30.000 vildsvin. Dödligheten av jakt ligger över 90% och bara två av tio blir mer än två år. Det är viktigt att hålla etiken högt, t ex vad gäller hundar, suggor, utfordring kontra åtel m.m. Med anledning av de nyligen funna trikinerna i Skåne avslutade Thomas med att tala om att vi har haft totalt 64 trikinfynd i Sverige sedan 2007 och att det förra året hittades på två vildsvin i Skåne.

Därefter följde Christer Strömbeck från Strömbecks Gårdsslakt & Chark i Illstorp utanför Brösarp. Christer berättade på ett ledigt sätt om hur man hanterar och förädlar viltet vildsvin. Vi fick tips om passning, sotning och hantering av röda organ, samt betoning av vad veterinärerna tittar på. Men inte minst om vilka fantastiska möjligheter det finns till förädling (grillkorv, rökt påläggskorv, rökta skinkor, mm). Ju bättre vi sköter passning, sotning, mm desto bättre betalar det sig.

Stefan från Pulsar/Jakt & Friluftsgården höll ett mycket insatt föredrag om olika typer av mörkersikten/handkikare och lämpliga användningsområden. Mörkeroptik har funnits länge, ända från stridsvagnar på 1930-talet och genomgår en dramatisk utveckling. Idag har vi främst två typer; IR sikten och termiska sikten (ljusförstärkande och värmesikten). Det är viktigt att komma ihåg att de endast är lagliga vad gäller vildsvin, inget annat vilt. IR sikten och Termiska sikten är båda lämpliga för åteljakt, medan termiska sikten kan vara bättre ute på öppna fält där man slipper vitbländning och har bättre chans till ett andraskott. Stefan betonade att även vid jakt med mörkersikten krävs säker vapen hantering, kulfång och skjutbart vilt som vid jakt i dagsljus.

Efteråt flockades teknikintresserade kring Stefans förevisning. Då mörkret lagt sig var demonstrationen utomhus och effekten av mörkersikten blev tydlig och inte minst effektfull. Som vanligt gäller beträffande mörkerriktmedel – ”smakar det så kostar det”

Vi var många som gick hem med nya kunskaper och insikter efter en intressant, spännande och trevlig kväll.

PS. 100% av åhörarna tyckte att kvällen var mycket eller ganska bra. Sedan smakade kaffet, mackorna och småkakorna alldeles utmärkt. Stämningen var som vanligt trevlig i Lydestad.

Vid pennan

Johan Krönmark


UntitledpngUntitled3pngUntitled13pngUntitled15png