Referat: Årsmöte 2022

Kort referat av årsmöte hos Nv. Skånes jaktvårdskrets:

Traditionsenligt kretsårsmöte hölls i Lydestads Festlokal den 3 februari. Det kändes direkt en puls i lokalen, detta i kontrast till förra årsmötet som var digitalt. Pulsen hade sin förklaring i att lokalen har en historia som skola och församlingshem. Stämningen var således både lärande och himmelsk.

Vi var totalt 19 deltagare. Stämman leddes med bravur av Ulrik Alm från Studiefrämjandet. Året som gott redovisades genom förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning som godkändes.

För kommande verksamhetsår omvaldes styrelsen förutom två suppleanter som tackades för sig och två nya valdes in.

Sen kom kvällens verkliga höjdpunkt då Anders Jarnemo delgav församlingen en fängslande berättelse om kronviltets beteende. Ett mycket smart djur som ofta vandrar ur jaktmarken då de känner doften av jägare. Läs mer om detta föredrag här: https://nvsjaktvardskrets.se/blog/referat-f%C3%B6redrag-om-kronvilt

// Styrelsen