Referat: Hjortabröl

Under en härlig höstkväll under kronhjortarnas brunst samlades 12 medlemmar från vår jaktvårdkrets för att lyssna till hjortarnas mäktiga brunstvrål.

Läs mer
Referat: Hagelskytte

Ett femtontal intresserade medlemmar i olika åldrar möte upp. Från några yngre till ett antal mer seniora med antydan till gråa hårstrån. Stämningen var kamratlig god.

Läs mer
Hagelskytte

Nordvästra Skånes Jaktvårdskrets inbjuder sina medlemmar till att testa hagelskytte i form av sporting på Norra Vrams skytteförenings bana den 13 september.

Läs mer
Hjortabröl

Följ med och lyssna på föredrag om jakten på Vomb och lyssna till kronhjortens, vårt landskapsdjurs mäktiga brölande under brunsten.

Läs mer
Hyllas efter 54 års medlemskap

Svenska Jägareförbundet och NV Skånes Jaktvårdskrets tackar den medlem som varit med sedan 1966. Personen har efter 54 år valt att göra patron ur och fick sin nål som bevis.

Läs mer